Over Leiderschap

Leiderschap was hèt thema tijdens onze bijeenkomst aan boord van de ss Rotterdam. Een aantal bestuurders sprak zich uit over zaken die de groei van de BV Nederland verhinderen en hoe we dat juist kunnen stimuleren. Vele boeken zijn geschreven over leiderschap, CYIM heeft niet de pretentie dat we een boek of zelfs maar een hoofdstuk willen toevoegen. We willen vooral laten zien wat de leiders zelf bezig hield en hoe leiders energie kregen. Natuurlijk waren Authentiek Leiderschap en Waardengedreven Management centrale elementen, enerzijds omdat CYIM opdrachten vooral laat uitvoeren door authentieke mensen en anderzijds omdat wij er van overtuigd zijn dat systeem- en procesveranderingen echt beter beklijven wanneer de cultuur van een organisatie door waarden wordt gedreven. Aan boord werd de koers van Authentiek Leiderschap richting gegeven door Bas Blekkingh. Eenmaal aan vaste wal vond een ontmoeting plaats met Daniel Ofman en Tex Gunning. Wij willen u hun waarheid niet onthouden.

Peter Wolf - Albert Wegman - Theo Kruithof
Tex Gunning
Meer dan 25 jaar werkte Gunning, nu bestuurslid bij AkzoNobel maar viel al op in zijn tijd bij Unilever. Nog vóór de hedendaagse trend van verantwoord ondernemen probeerde hij medewerkers bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zo ondernam hij vanaf begin jaren negentig met landenmanagers zogenoemde learning trips naar Azië, waar ‘mannen die normaal in pak op kantoor zitten’ ineens aidspatiënten wasten, voedsel aan straatkinderen uitdeelden of dorpjes hielpen opbouwen. Hij wilde ze bewust maken van hun eigen welvaart en van de maatschappelijke verplichtingen die zo’n positie met zich meebrengt.
lees verder
Bas Blekkingh
Tijdens een jongstleden gehouden bijeenkomst op de SS Rotterdam hebben een aantal bestuurders zich uitgesproken over zaken die de groei van de BV Nederland verhinderen en kunnen stimuleren.

Gedurende deze bijeenkomst is onder leiding van Bas Blekkingh (Authentiek Leiderschap) de leider aan de tand gevoeld over zijn diepere stimulerende en blokkerende drijfveren in zijn werk. Deze leiders gaven aan dat er een aantal onbewuste normen de groei van organisaties tegenhouden.
lees verder
Daniel Ofman
"Ja ja, jij hebt makkelijk praten. Zo zit de wereld niet in elkaar." Dat is zo ongeveer de standaard-reactie die ik hoor als ik zeg dat je niks moet. Want ik meen het nog ook. Sterker nog, het is mijn missie geworden: organisaties ontmoeten. Ontmoeten in de dubbele betekenis van het woord; dus ook organisaties ontdoen van het 'moeten'.

Hoe meer je mensen in organisaties hoort praten in termen van 'moeten', des te zieker is die organisatie, en vrijwel zeker op weg naar een crisis. Want mensen die zeggen dat ze geen keus hebben en wel 'moeten', zeggen daarmee dat ze machteloos zijn.
lees verder
Geen duidelijk leesbaar bericht? Bekijk dan hier de webversie.
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van CYIM.
U kunt zich via dit e-mailadres afmelden als u hiervoor geen belangstelling heeft.